تبلیغات
♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥ - ✖خـــآلــــﮯ ✖

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

یکیـ باش برایـ یک نفر نه تصویر مبهــم در خاطـــره هایـ صد نفــر ....

✖خـــآلــــﮯ ✖  خـــوبـــم ... بــــآور کُنــید ... 

   

 اشکــهــآ رو ریختـــه امـ ... غصـُه هـــآرو خـــورده ام ...


 نبـــودنـــهـــآ رو شُمــُرده امـ ... ایــن روزهـــآ کـه میگــذرد خـــآلــــﮯ ام ...


 خـــآلــــﮯ از خَشــم، نفــرَتـــ ، دلتنگـــــﮯ ... و حتـّـــﮯ از عشـــق ...


 خـــالــــﮯ ام از احــســـاس ...!!!  نظــــــر یادتـــــــ نـــــــــره هـــــا
[ 1394/02/20 ] [ 22:01 ] [ سامان ]

[ نظرات فانتزی() ]