تبلیغات
♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥ - ساده بگویم ...

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

یکیـ باش برایـ یک نفر نه تصویر مبهــم در خاطـــره هایـ صد نفــر ....

ساده بگویم ...


 ساده بگویم

 اگر بدون اطلاع به کسی دل میبندید

که اصلا باهاتون جور نیست


که حتی باهم خوب که نبودید هیچ سایه همو با تیر هم میزدید


    مسئله اینجا تموم نمیشه

    مهم ترین نگرانی وقتی است که

      میخواهی به او از ته دل بگویی دوستت دارم…

        میگویی ولی


        افسوس که مانند ندای چوپان دروغگو به نظر میرسد,

       با این تفاوت که تو داری چوب چوپان های دروغگویی را میخوری که

    ندای دروغشان همه چیز را خراب کرده اند.

    و افسوس…

     که حرمت دوستتــــ دارمـــ را شکسته اند..
 


  نظــــــر یادتـــــــ نـــــــــره هـــــا
[ 1394/04/12 ] [ 11:25 ] [ سامان ]

[ نظرات فانتزی() ]