تبلیغات
♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥ - محبــت ؟

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

یکیـ باش برایـ یک نفر نه تصویر مبهــم در خاطـــره هایـ صد نفــر ....

محبــت ؟


12000000   Gadid 12000000

مـُحبتِ زیآدے هــَمیشـﮧ آدم هآ رآ خـرآب مـے کـُند

گآهـے آدم هآ مـے رَوند

نـﮧ بـرآے ایـטּ کـﮧ دلیلـے بـرآے مآندטּ ندآرند
نـﮧ...

بلکـﮧ
.
.
.
.
.

.
آنقـدر کوچـــــــــَکند

کـﮧحجم بآلاے مـُحبت تو رآ ندآرند

او کـﮧ رفتنـے است بگذآر برَود...!


  نظــــــر یادتـــــــ نـــــــــره هـــــا
[ 1394/12/21 ] [ 02:33 ] [ سامان ]

[ نظرات فانتزی() ]