تبلیغات
♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥ - ♡ عشق فانتـزی سامان ♡

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

یکیـ باش برایـ یک نفر نه تصویر مبهــم در خاطـــره هایـ صد نفــر ....

♡ عشق فانتـزی سامان ♡
تجاوز یعنی تو تاکسی خانوم بغل دستی از نوع نشستن یه مــرد احساس راحتی نکنه ...

تجاوز یعنی دختری ب خاطر ترس از نگاه هرزه یک مــرد تو گرمای تابستون

مجبور شه یه مسیری رو بدوه ...

تجاوز یعنی دوست دارم گفتنت هزارتا معنی بده ...

تجاوز یعنی ویران کردن کاخ آرزوهای یک زن ...

تجاوز یعنی به قیمت عشق، زن را با تن سنجیدن ...

تجاوز یعنی اسمش را دوستی ساده گذاشتی و دختری به نام دل عشقش دانست ...

تجاوز یعنی به جرم پاک بودن طرد شدن ...

بــله تجاوز تنها به معنی به زور هم آغوش شدن نیست ...حرف دلم : چقدر آبروی دلم را خریده اند

این سه نقطه ها ...نظــــــــــر یادت نره هااااااااااااااا ....

[ 1391/06/27 ] [ 14:34 ] [ سامان ]

[ نظرات فانتزی() ]