تبلیغات
♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥ - ♥ دستــ های خالی … ♥

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

یکیـ باش برایـ یک نفر نه تصویر مبهــم در خاطـــره هایـ صد نفــر ....

♥ دستــ های خالی … ♥
دَســــتــــ هــــایــَـــم خــالـــی اَنـــد • • •

 

جـایِ خــالــی دَســــتـِـــ تــو را هــــیـــــچ کــَــســ

 

بــَــرایــَــم پــُــرنــمـــی کــــنــد • • •

 

راســــتــــ مــــی گـــُـفــتــــ شـــــامــــلو:

 

" دَســـــتـــِـــ خـالـی را بـایــَـــد بــَـــر ســَـر کــــوبــیـــد "حرفــــ دلــ سامان :      


صداقت؟…. یادش گرامى…

غیرت؟….. به احترامش یک لحظه سکوت…

معرفت؟….. یابنده پاداش میگیرد…

مرام؟….. قطعه ی شهدا …

عشق؟ ….. از دم قسط…

واقـــعـــ ـا به کــــــجــ ـــــا چــــنــــ ـیـــــــن شـــــتـــ ــابـــــا ن؟؟؟


%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif[ 1392/05/11 ] [ 16:53 ] [ سامان ]

[ نظرات فانتزی() ]