تبلیغات
♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥ - ♥ تلــخ است… ♥

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

یکیـ باش برایـ یک نفر نه تصویر مبهــم در خاطـــره هایـ صد نفــر ....

♥ تلــخ است… ♥
تلــخ اســت همــه فــکر کــنند

ســرت شــلوغ اســـت

امــا…


تنــــــها خــودت بــدانی کــــه چــقدر


تنـــــــــهایی!!!!%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_m.gif
[ 1392/09/16 ] [ 18:03 ] [ سامان ]

[ نظرات فانتزی() ]